- Contact

Contactgegevens

Smithlaan 151

6135 JL Sittard

Tel 06-46052117

Pedicuremonique@ziggo.nl 

 

 

Privacy policy

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type zijn beschreven in deze Privacy policy; De verwerking van uw persoonsgegevens beperken enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze te respecteren.