- Privacy policy

  • Verwerking persoonsgegevens worden door mij verwerkt ten behoeve van de behandeling voor uw voeten;ik vraag hier om voornaam,tussenvoegsels,achternaam,telefoonnummer,e-mailadres,geslacht,geboortedatum,medicijnen,ten behoeve van het doel van de behandeling.    
  • Binnen Eu Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de eu.
  • Minderjarigen, ik verwerk alleen gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder,verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
  •  Bewaartermijn, ik bewaar gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
  • Beveiliging; ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn systemen.
  • ik maak back-ups of kopieën van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • u heeft recht opminzage,rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb.tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of een deel hiervan.
  • Mogen wij de persoonsgegevens Verwerken op basis van de door u gegeven toestemming hiertoe,dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
  • vragen; als u vragen heeft over mijn pravicy policy of opmerkingen neem dan contact met mij op.